PRIREDITVE VŽU IN KREDITNE TOČKE

PRIREDITVE VŽU IN KREDITNE TOČKE

Na VŠVO organiziramo v okviru Tedena vseživljenjskega učenja več zanimivih predavanj in pričakujemo, da se jih boste študenti udeleževali, saj so vsebinsko povezana z vašim študijem.

Senat VŠVO je na 5. seji, 8. 5. 2014, odločil, da se študentom, ki bodo prisotni na štirh dogodkih, prizna 1 kreditna točka, ki jo bodo uveljavili v okviru praktičnega usposabljanja.

VABILO