Prijavni roki za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2019/20

Prijavni roki za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2019/20

Dodiplomski študij:

Prvi prijavni rok: 12. februar – 18. marec 2019

Drugi prijavni rok: 22. – 29. avgust 2019

Rok za zapolnitev še prostih mest (tretji rok): 25. in 26. september 2019

Prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode): 1. – 17. september 2019

Prijavni rok za tujce: 12. februar – 30. julij; rok za oddajo prilog: do konca prijavnega roka

Magistrski študij:

prijavni rok: 3. april – 12. september

Prijave oddate elektronsko na portalu eVŠ:

https://portal.evs.gov.si/prijava/