Prijave za vpis po Merilih za prehode (vpis v višji letnik) do 18. 9.

Prijave za vpis po Merilih za prehode (vpis v višji letnik) do 18. 9.

Prijavni rok za vpis po Merilih za prehode (vpis v višji letnik) traja od 1. do 18. 9. 2018.

Pogoje za vpis poiščite na spletni strani v rubriki “Predstavitev” – “Pravilniki”- “Merila za prehode med študijskimi programi”.

Prijavite se na http://portal.evs.gov.si/prijava/