Prijave na izpit

Prijave na izpit

Prosimo študente, da upoštevajo, da se morajo na izpit prijaviti tri polne dni pred dnevom izpita (dan izpita se ne šteje). Torej, èe je izpit v petek, se lahko prijavite še v ponedeljek, kasnje pa ne veè.