Prijava diplomske teme, vpis v absolventa

Prijava diplomske teme, vpis v absolventa

Študenti, ki se želijo v naslednjem študijskem letu vpisati v absolventski staž, morajo pred tem prijaviti temo diplomske naloge s soglasjem mentorja in oddati dispozicijo diplomske naloge.