prijava diplomske naloge pred vpisom v absolventski staž

prijava diplomske naloge pred vpisom v absolventski staž

Študenti, ki se želijo v naslednjem študijskem letu vpisati v absolventski staž, morajo pred tem prijaviti temo diplomske naloge s soglasjem mentorja in oddati dispozicijo diplomske naloge.