doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
E-mail: samar.petkovsek@fvo.si

pred. Blaž Barborič, univ. dipl. geogr.
E-mail: blaz.barboric@guest.arnes.si

doc. dr. Martin Batič 
E-mail: martin.batic1@guest.arnes.si 

izr. prof. dr. Kristijan Breznik 
E-mail: kristijan.breznik@mfdps.si

viš. pred. dr. Anja Bubik
E-mail: anja.bubik@fvo.si

prof. dr. Elena Bužan
E-mail: elena.buzan@famnit.upr.si

prof. dr. Andrej Čokl
E-mail: andrej.cokl@nib.si

prof. dr. Ivan Eržen
E-mail: ivan.erzen@gmail.com

doc. dr. Gašper Gantar
E-mail: gasper.gantar@fvo.si

prof. dr. Mateja Germ
E-mail: mateja.germ@bf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Viktor  Grilc 
E-mail: viktor.grilc@guest.arnes.si

izr. prof. dr. Nikola Holeček
E-mail:Nikola.holecek@outlook.com

viš. pred. Klemen Kotnik
E-mail: klemen.kotnik@fvo.si

doc. dr. Maša Kovič Dine 
E-mail: masa.kovic-dine@pf.uni-lj.si

doc. dr. Srečko Feliks Krope
E-mail:
srecko.krope@siol.net

doc. dr. Katarina Lazić
E-mail:
msketrin@gmail.com

doc. dr. Andrej Meglič
E-mail: andrej.meglic.info@gmail.com

viš. pred. dr. Peter Meža
E-mail: peter.meza@t-2.net

izr. prof. dr. Irena Mrak 
E-mail: irena.mrak@siol.net

doc. dr. Irena Petrinić
E-mail: irena.petrinic@um.si

pred. Saša Piano, univ. dipl. ing. kr. arh.
E-mail: sasa.piano@gmail.com

viš. pred. dr. Goran Pipuš
E-mail: goran.pipus@siol.net

prof. dr. Boštjan Pokorny 
E-mail: bostjan.pokorny@fvo.si

asist. dr. Matjaž Ravnjak 
E-mail: matjaz.ravnjak@gmail.com

prof. dr. Bojan Sedmak 
E-mail: bojan.sedmak@fvo.si

prof. dr. Andrej Simončič 
E-mail: andrej.simoncic@kis.si

viš. pred. dr. Peter Skoberne 
E-mail: peter.skoberne@amis.net

viš. pred. dr. Nataša Smolar-Žvanut 
E-mail: natasa.smolar@gmail.com

doc. dr. Leo Šešerko
E-mail: leo.seserko@gmail.com 

doc. dr. Natalija Špeh 
E-mail: natalija.speh@fvo.si

pred. dr. Emil Šterbenk
E-mail: sterbenk.doma@siol.net

doc. dr. Tanja Tajnik
E-mail: tanjatajnik@gmail.com

pred. Nataša Uranjek, univ. dipl. inž. kem. inž.
E-mail: natasa.uranjek@kp-velenje.si

izr. prof. dr. Borut Vrščaj 
E-mail: borut.vrscaj@fvo.si

izr. prof. dr. Željko Vukelič
E-mail: zeljko.vukelic@ntf.uni-lj.si

doc. dr. Franc Žerdin
E-mail: franc_zerdin@yahoo.com