Predstavitev študija v ZDA

Predstavitev študija v ZDA

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, bo v okviru svojega EducationUSA centra v naslednjem tednu gostil predstavnico University of Michigan iz ZDA, ki bo v èetrtek, 28. oktobra 2009 ob 15.00 uri v Ljubljani.

Udeležba je prezplaèna, ker pa so mesta omejena, je prijava po e-pošti na naslov EducationUSA@sklad-kadri.si obvezna. Prijave bo sklad zbiral do zasedbe mest najkasneje do srede, 28.9.2009, do 12. ure. Vse interesente prosijo, da ob prijavi navedejo tudi svojo izobraževalno inštitucijo, stopnjo in letnik vpisa v letu 2009/2010.