predavanje Vplivi onesnaženega zraka na zdravje ljudi, jutri, 20.5.

predavanje Vplivi onesnaženega zraka na zdravje ljudi, jutri, 20.5.

Študente vabimo, da se jutri, v torek, 20. 5., ob 9. 00, v Vili Bianci, udeležite predavanja

Vplivi onesnaženega zraka na zdravje ljudi in predstavitve projekta Take a breath.

Sodelujejo: dr. Samar Al Sayegh Petkovšek – ERICO,

                 mag. Simona Uršič – Inštitut za varovanje zdravja,

                 Alenka Iršič – Mestna občina Velenje.