predavanje Vodno okolje in alge (Eco-AlpWater), 16. 5.

predavanje Vodno okolje in alge (Eco-AlpWater), 16. 5.

četrtek,16.5., 11.30, Velika predavalnica VŠVO

Predavanje:

 Vodno okolje in alge

Doc. dr. Tina Eleršek z Nacionalnega inštituta za biologijo bo predstavila pomen alg kot indikatorjev stanja okolja, njihovo uporabnost za bio-industrijo in bio-čiščenje ter boljše upravljanje z vodami, kar so tudi cilji projekta Eco-AlpWater.

Vabljeni!