Predavanja – Upravljanje s populacijami prostoživečih živali z osnovami načrtovanja v gozdnem prostoru

Predavanja – Upravljanje s populacijami prostoživečih živali z osnovami načrtovanja v gozdnem prostoru

Obveščamo, da predavanja iz UPPŽ dne 13.4.2015 odpadejo. Začnejo se 16.4.2015.