Predavanja, seminarske vaje in terenske vaje pri predmetu Uvod v okoljske tehnologije

Predavanja, seminarske vaje in terenske vaje pri predmetu Uvod v okoljske tehnologije

Predavanja in seminarske vaje pri predmetu Uvod v okoljske tehnologije bodo za redne študente v naslednjih terminih:

 6., 10., 19. in 20. maj 2011 med 9:30 in 14:00.

Predavanja in seminarske vaje pri predmetu Uvod v okoljske tehnologije bodo za izredne študente v naslednjih terminih:

10., 19., 20. maj med 16:30 in 19:45 uro.

 Celodnevne terenske vaje bodo potekale skupaj za redne in izredne študente 11. maja 2011.

Skip to content