predavanja NRZO, danes, 10. 2. 2010

predavanja NRZO, danes, 10. 2. 2010

Doc. dr. Peter Skoberne sporoèa, da danes, v sredo, 10. 2. 2010, predavanja iz predmeta Naèrtovanje in razvoj zavarovanih obmoèij, odpadejo.