Predavanja, 3 letnik, redni in izredni

Predavanja, 3 letnik, redni in izredni

Vsi izbirni predmeti se bodo izjavali v popoldanskem času od 16:00 do 19:15. Predavanja iz Geokemija okolja in Biotehnologije se bodo izvajala na VŠVO.