Praktično usposabljanje – zagovori

Praktično usposabljanje – zagovori

 

“Zadnji teden v mesecu juniju bodo potekali zagovori praktičnega usposabljanja. Upoštevali bomo projektne naloge, ki bodo  z vsemi predpisanimi prilogami oddane do 20.6.2011. Datumi in imena študentov bodo objavljeni na spletni strani VŠVO.
Naslednji rok za zagovore bo konec septembra.”