Praksa v Triglavskem narodnem parku

Praksa v Triglavskem narodnem parku

Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije izvaja taksacijo drevesnih vrst, pri čemer je dobrodošla pomoč študentov, ki bi lahko tako opravljali praktično usposabljanje.

Interesenti se javite v referatu.