Postani mladinski/-a delegat/-ka pri OZN

Postani mladinski/-a delegat/-ka pri OZN

Si želiš ustvarjati globalne spremembe?

Imeti govor pred svetovnimi voditelji in se udeležiti Generalne skupščine OZN v New Yorku?

Če je tvoj odgovor DA, potem se prijavi za mladinskega/-ko delegata/-ko pri OZN.

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2023 nadaljujejo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Z namenom spodbujanja participacije mladih na mednarodni ravni Mladinski svet Slovenije objavlja javni razpis za izbor mladinskega delegata pri (OZN), ki je dostopen na spletni strani MSS.

Kandidati lahko prijave pošljejo do vključno petka, 31. marca 2023.

Delegat ali delegatka bo izbran za obdobje enega leta in bo opravljal tudi vlogo zagovornika mladih.

 

 

Skip to content