Posodobljen protokol za izvajanje dela v prostorih VŠVO

Posodobljen protokol za izvajanje dela v prostorih VŠVO

Posodobili smo Protokol za izvajanje dela v prostorih VŠVO glede na odločitve Vlade Republike Slovenije, ministrstev in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Sklep, Protokol, Hišni red, Navodilo – laboratorij, Izjava – študent, Izjava – zaposleni, Priglasitev odsotnosti, Seznam prisotnih, Epidemiološka navodila NIJZ.