PONUDBE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

PONUDBE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

Ponudbe so objavljene na spletni strani Univerze v Palermu: http://en.unipr.it/node/3225