Ponudba za prakso

Ponudba za prakso

Z Zavoda za zdravstveno varstvo v Celju smo dobili ponudbo za opravljanje praktičnega usposabljanja.

Interesenti dobite več informacij v referatu.