Podaljšanje prijavnih rokov razpisov za vpis

Podaljšanje prijavnih rokov razpisov za vpis

V nedeljo, 29. 3. 2020, je stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/2020).

Vezano na razpise za vpis za študijsko leto 2020/21 zgoraj zapisani zakon podaljšuje vse odprte prijavne roke v okviru razpisov za vpis za študijsko leto 2020/21 do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.