Prostorsko načrtovanje – navodila

Prostorsko načrtovanje – navodila

Slušatelji predmeta Prostorsko načrtovanje preberite v ŠIS navodila pred. Saše Piano glede izvedbe predavanj jutri, v torek, 31. 3. .