On-line gostujoča predavanja

On-line gostujoča predavanja

Spoštovani študenti in sodelavci,

z veseljem napovedujemo on-line gostovanje treh uveljavljenih strokovnjakov za prostoživeče živali, ki bodo izvedli skupna gostujoča predavanja za slušatelje predmetov Upravljanje populacij prostoživečih živali (na VŠVO) in Varstvena biologija ter Ekotoksikologija (na UP FAMNIT), in sicer na temo prostorskega vedenja in upravljanja velikih sesalcev.

  • Dr. Matija Stergar je na Zavodu za gozdove Slovenije vodja službe za upravljanje populacij prostoživečih živali in kot tak zelo kompetenten strokovnjak za predstavitev izzivov in priložnosti, s katerimi se upravljavci in odločevalci srečujejo pri vsakdanji praksi upravljanja populacij divjadi in velikih zveri v slovenskem prostoru. Predavanje bo namenil predstavitvi osnovnih značilnosti upravljanja velikih vretenčarjev pri nas, zagotovo pa bo vsaj del časa namenil tudi njegovim ugotovitvam o prostorskih značilnostih oz. habitatnih modelih navadnega jelena in divjega prašiča (doktoriral je namreč prav na to temo). Predavanje bo v ponedeljek, 6. 4. 2020, ob 16.00.
  • Dr. Francesca Cagnacci prihaja iz Trentina v Italiji (fundacija Edmund Mach) in je ena vodilnih svetovnih strokovnjakinj prostorskega vedenja velikih sesalcev (zlasti parkljarjev); je idejna mati in gonilna sila pomembnih evropskih mrež raziskovalcev prostoživečih parkljarjev (EuroDeer, EuroBoar, EuroUngulates). V svojem predavanju bo predstavila nekatere zanimive ugotovitve o prostorskem vedenju (migracijah, disperziji) velikih sesalcev in o pomenu mreženja za pravilno razumevanje ekologije vrst v širši prostorski skali. Predavanje bo v torek, 14. 4. 2020, ob 16.00.
  • Dr. Hubert Potočnik (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) je raziskovalec, ki se raziskovalno prvenstveno ukvarja z velikimi in srednje velikimi zvermi; v zadnjem času ga še zlasti zanima prostorsko vedenje teh vrst; med številnimi objavami velja izpostaviti prvo avtorstvo povsem nove in v svetu prve znanstvene monografije o šakalu, ki je izšla konec leta 2019. Predstavil nam bo zanimive ugotovitve o prostorskem vedenju risov, volkov in šakalov, o slednjih tudi mnoga druga nova spoznanja iz slovenskega in evropskega prostora, vključno s prostorsko interakcijo z volkom. Predavanje bo v torek, 21. 4. 2020, ob 16.00.

Pri predmetu Upravljanje populacij prostoživečih živali bo na VŠVO gostovala tudi:

  • Prof. dr. Elena Bužan (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), prodekanja za kakovost na omenjeni fakulteti in raziskovalka, ki se že več kot desetletje ukvarja z molekularno-genetskimi raziskavami prostoživečih živali in sodi med vodilne evropske znanstvenice na tem področju. Predstavila bo možnosti uporabe sodobnih genetskih metod kot pripomočka za varstvo in upravljanje vrst in nekatere zanimive ugotovitve, dobljene v zadnjih letih v slovenskem prostoru (srnjad, gams, mali sesalci izd.). Prof. Bužan je tudi sodelavka VŠVO in bo s prihodnjim študijskim letom začela predavati predmet Molekularna ekologija v naravovarstvu; študenti boste lahko z udeležbo na predavanju dobili tudi vpogled v vsebine, s katerimi se boste lahko bolj poglobljeno spoznavali v prihodnje. Predavanje bo v petek, 10. 4. 2020, ob 12.00

Situacijo, ko se ne moremo srečevati neposredno, smo torej izkoristili za povezovanje na daljavo, tako samih raziskovalcev kot tudi visokošolskih zavodov in strokovnih institucij – uporabnikov naših znanj. Tako tudi sedaj skrbimo za dodatno izboljševanje kompetenc naših študentov/diplomantov (prenos znanj strokovnjakov iz prakse), internacionalizacijo študijskega procesa in tesnejše sodelovanje domačih visokošolskih zavodov.

Študentje, ki niste slušatelji predmeta UPPŽ, sodelavci šole in drugi zainteresirani, ki vas bi udeležba na katerem od teh predavanj zanimala, to sporočite izr. prof. dr. Boštjanu Pokornemu (bostjan.pokorny@vsvo.si), da vam dodeli dostop do spletne učilnice (v Zoom programskem okolju).