Oèistimo Slovenijo v enem dnevu

Oèistimo Slovenijo v enem dnevu

Študenti, ki se bodo udeležili akcije v okviru naše šole, bodo jutri obvešèeni o zbirnem mestu.

Študente, ki se bodo akcije udeležili v svojem kraju ali preko kakega društva, prosimo, da ob vpisu na seznam prisotnih na akciji poleg svojega imena dopišejo tudi VŠVO.