oddaja diplomskih nalog

oddaja diplomskih nalog

Študenti, ki želijo diplomirati septembra, morajo diplomske naloge oddati najkasneje do konca julija.