oddaja diplomskih nalog

oddaja diplomskih nalog

Senat VŠVO je na 9. seji, 23. 2. 2015, sprejel sklep, da morajo študenti, ki želijo diplomirati do 30. 9. tekočega študijskega leta, v referat oddati nevezano verzijo diplome najkasneje do 31. 7. tekočega študijskega leta.