Obvestilo za študente-dekanovo pismo 28. 4.

Obvestilo za študente-dekanovo pismo 28. 4.

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

na VŠVO smo se v času od zaprtja šole, 16. 3. 2020,  po najboljših močeh prilagodili razmeram in vzpostavili drugačen način izvajanja študijskega procesa, študij na daljavo preko različnih videokonferenčnih sistemov, ŠIS in e-učilnice. Pri tem se seveda zavedamo, da izvedba študijskega procesa na daljavo ne more v celoti enakovredno in kakovostno nadomestiti vseh kontaktnih ur študija. Hvaležen sem študentom in učiteljem, ki ste se z dodatnim delom in napori prilagodili novemu načinu dela; danes lahko z veseljem ocenim, da to poteka dobro. S tem skupaj omogočamo, da bodo doseženi cilji zahtevanega znanja in kompetenc.

Ker se bliža konec semestra in čas izpitov, se je na dopisni seji 24. 4. sestal Senat VŠVO in sprejel sklepe, na podlagi katerih vam sporočam, da:

  • Bomo študij na daljavo, kot ga izvajamo trenutno (npr. predavanja s pomočjo različnih spletnih orodij, uporaba e-učilnice), izvajali do konca tega semestra, in sicer pri vseh predmetih, ki se v letošnjem študijskem letu še niso zaključili. Če/ko bo Vlada RS sprostila trenutno veljavne karantenske ukrepe, ki zdaj ne dovoljujejo izvedbe študijskega procesa v šolskih prostorih, bomo organizirali izvedbo posameznih vsebin predmetov, ki jih ne moremo izvesti na daljavo. Na urniku je še en predmet, ki zahteva izvedbo laboratorijskih vaj, ki jih bomo skušali izvesti po omilitvi ukrepov.
  • V dogovoru z nosilci predmetov boste o tem pravočasno obveščeni.
  • Izpite bomo v največji možni meri izvedli na daljavo (ustno ali pisno) z uporabo spletnih orodij, ki jih bodo za posamezen predmet izbrali nosilci predmetov. Pri izvajanju izpitov na daljavo je minimalna zahteva, da imate študenti poleg delujoče internetne povezave zagotovljen tudi prenos slike in zvoka, zato vas prosim, da si tisti, ki tega še nimate, zagotovite ustrezne tehnične pogoje za čas opravljanja posameznih ustnih in pisnih izpitov. Oboje je načeloma mogoče zagotoviti tudi s pametnim telefonom. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale (dovoljeno zbiranje večjega števila ljudi, vzpostavljen javni prevoz ipd.), bomo v posameznih primerih izvedli izpite na šoli, seveda ob upoštevanju ukrepov za varno izvedbo. Tudi o tem boste pravočasno obveščeni. Za vsak predmet bo v študijskem letu razpisano predpisano število rokov (najmanj štirje), če bo potrebno, tudi v juliju in avgustu.
  • Enako kot za izpite, velja za zagovore praktičnega usposabljanja in diplomske zagovore. Oboje bomo ob soglasju kandidatov maja začeli izvajati prek videokonferenc, skladno z možnostmi in epidemiološkimi usmeritvami pa kasneje tudi v živo.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije se lahko obrnete na referat za študente.

Še naprej vam želim veliko zdravja in vse dobro.

Dekan:

izr. prof. dr. Boštjan Pokorny

 

Velenje, 28. 4. 2020