Obvestilo za 1. letnik, predmet TZOO

Obvestilo za 1. letnik, predmet TZOO

1. Seminarske naloge (na podlagi potrjenega naslova) je potrebno narediti in oddati do 18.1.2020 (word dokument 10-15 strani). Nujno predlagajte naslov vaše naloge s področja vsebine predmeta pri predavatelju (viktor.grilc@guest.arnes.si). 

Prezentacije SN v obliki PP (do 10 slajdov) bodo na zadnji termin predmeta, t.j. 24.1.2020. Brez oddane in predstavljene SN ne bo mogoče pristopiti k izpitu.

2. Seminarske/računske vaje bodo v dneh 8.1., 13.1., 15.1. in 17.1., udeležba obvezna. Termin 21.1. je namenjen e-konzultaciji seminarske naloge.

3. Terenske vaje v obliki ekskurzije v TEŠ bo v čet. 19.12. ob 9h izpred TEŠ; udeležba obvezna.