Obvestilo – UPPŽ, 10.5.2017

Obvestilo – UPPŽ, 10.5.2017

Pri predmetu UPPŽ je 10. 5. 2017 predviden krajši terenski ogled v okolici Velenja, in sicer nam bodo uslužbenci Zavoda za gozdove Slovenije pokazali osnove upravljanja z drevnino: načela slovenskega gozdarstva, delo na stalnih vzorčnih ploskvah in princip otkazovanja drevja za posek. Odhod (peš) izpred VŠVO v bližnji gozd je ob 9.15 (bodite primerno oblečeni in obuti), povratek predvidoma ob 11.30. Po povratku bo še dveurno predavanje. Udeležba je obvezna za vse slušatelje.