Obvestilo – Praktično usposabljanje!

Obvestilo – Praktično usposabljanje!

Študentje, ki ste se vpisali v prvi letnik študija pred študijskim letom 2013/14, morate opraviti praktično usposabljanje v obsegu 600 ur.

Sprememba zmanjšanja ur praktičnega usposabljanja iz 600 na 400 ur velja za študente, ki so v tem študijskem letu (2013/14) vpisani v prvi letnik študija. 

Skip to content