Obvestilo MIZŠ

Obvestilo MIZŠ

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je danes, 29. 3. , objavilo naslednje sporočilo:
Pouk na daljavo se za vse ravni izobraževanja nadaljuje tudi v prihodnje,
in sicer vse do takrat, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa.
Kdaj bo to, pa bo odločila zdravstvena stroka.