Obvestilo izrednim in rednim študentom pri predmetu RUP – Seminarska vaja

Obvestilo izrednim in rednim študentom pri predmetu RUP – Seminarska vaja

Vse izredne študente pri predmetu RUP obveščam, da morajo seminarsko vajo v tiskani obliki oddati v referat VŠVO do 9.4.2015, če želijo  pristopiti na izpit v aprilskem roku.

Predstavitve pred razredom izredni študenti ne boste imeli.

Redni študenti pa ravno tako oddajate seminarsko vajo do 9.4.2015 (tiskano, pri uri), bi pa prosila, da ima do predavanj 7.4.2015 že nekaj študentov pripravljeno tudi kratko predstavitev. Ostali svoje rezultate pred razredom predstavljate 9.4.2015.

Dopolnjena navodila za izdelavo so dostopna v ŠIS-u.

dr. Barbara Lampič