objava v Sustainability

objava v Sustainability

V reviji Sustainability je izr. prof. dr. Kristijan Breznik s soavtorjema objavil članek z naslovom

Mission in Higher Education in Slovenia: Sustainability in Engineering versus Others Sector.