objava v Global Ecology and Conservation

objava v Global Ecology and Conservation

V reviji Global Ecology and Conservation je dekan prof. dr. Boštjan Pokorny v soavtorstvu objavil članek z naslovom

Population genetic structure in a rapidly expanding mesocarnivore: golden jackals in the Dinaric-Pannonian region,

najdete tukaj:

članek