objava v Biological Conservation

objava v Biological Conservation

VŠVO sodeluje v mednarodnem konzorciju, ki je ugotovil pomemben vpliv ukrepov zoper covid-19 na zmanjšanje smrtnosti prostoživečih živali na evropskih cestah. Ukrepi za omejitev javnega življenja (t. i. lockdown), ki so jih spomladi 2020 z namenom zaustavitve širjenja bolezni covid-19 sprejele skoraj vse evropske države, so imeli tudi nekatere pozitivne okoljske vplive. Med drugim so zaradi zmanjšane intenzitete prometa v obdobju marec–junij 2020 pomembno vplivali za zmanjšanje povoza prostoživečih živali na evropskih cestah. Ugotovitve za enajst držav z najbolj zanesljivimi podatki, med katere sodi tudi Slovenija, so bile pred nedavnim objavljene v ugledni mednarodni reviji Biological Conservation (https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109076).