NV začetek predavanj 13. 3.

NV začetek predavanj 13. 3.

Doc. dr. Peter Skoberne obvešča, da predavanje iz predmeta Naravovarstvo, ki je na urniku 6. 3., odpade, in se predavanja začnejo 13. 3.