NV – terenske vaje, četrtek, 19. 5.

NV – terenske vaje, četrtek, 19. 5.

Doc. dr. Peter Skoberne obvešča, da bodo v četrtek, 19. 5. 2016, obvezne terenske vaje pri predmetu Naravovarstvo. Dobite se ob 16.30 pred predavalnico v 1. nadstropju. Ko se dogovorite glede prevoza, se zapeljete do bivšega Vegradovega kamnoloma in nadaljujete peš do Velunje peči. Namen je v praksi izvesti evidentiranje in vrednotenje naravne znamenitosti. Isti postopek boste naredili v prvem delu seminarske naloge za primer naravne znamenitosti, ki jo poznate. Oprema: terenski čevlji (pot je deloma strma in v mokrem vremenu lahko spolzka) in, če bo potrebno, dežnik.