NRZO – začetek predavanj

NRZO – začetek predavanj

V ponedeljek, 4.3.2013 se začnejo predavanja iz NRZO ob 16.00.