NRZO – začetek predavanj

NRZO – začetek predavanj

Prvo predavanje iz predmeta Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij se začne v četrtek, 15. 10., ob 16. uri.