NRZO, PVO -začetek predavanj

NRZO, PVO -začetek predavanj

Predavanja iz predmeta Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij bodo v pedavalnici MC (Efenkova 61a), Presoja vplivov na okolje pa na VŠVO. Začetek ob 16.00.

Skip to content