NRZO – predavanja, 3. 2. 2010

NRZO – predavanja, 3. 2. 2010

Obvešèamo študente, ki imajo danes, v sredo, 3. 2. 2010,  ob 16. uri predavanja iz predmeta Naèrtovanje in razvoj zavarovanih obmoèij, da predavanje odpade.

Jutri bodo predavanja normalno ob 16. uri.

Skip to content