NOVI KNJIGI

NOVI KNJIGI

Obveščamo vas, da smo na VŠVO izdali dve strokovni monografiji:

1. Špeh,  Natalija:  Sonaravno vrednotenje pokrajine na primeru Šaleške doline

2. Roš, Milenko; Zupančič, D. Gregor: Čiščenje odpadnih voda

Knjigi vam bosta v pomoč pri študiju, pripravi seminarskih, projektnih in diplomskih nalog ter pri poglabljanju znanja na vašem strokovnem področju.

Knjigi lahko kupite v referatu po ceni 15€ oz. 20€.

Skip to content