Nova številka naslova sedeža Visoke šole za varstvo okolja

Nova številka naslova sedeža Visoke šole za varstvo okolja

Obveščamo, da imamo novo številko naslova VŠVO, Trg mladosti 7.