Nova razpisa Erasmus+ za mednarodne izmenjave učnega in drugega osebja VŠVO

Nova razpisa Erasmus+ za mednarodne izmenjave učnega in drugega osebja VŠVO

Objavljena sta nova razpisa Erasmus+ 2018 za mednarodne izmenjave pedagoškega osebja VŠVO (za namen poučevanja in za namen usposabljanja) ter pedagoškega in nepedagoškega osebja VŠVO (za namen usposabljanja) za obdobje od junija 2018 do konca maja 2020.

Več informacij:

Razpisa bosta odprta do porabe sredstev.

Še vedno se lahko prijavite tudi na lanska razpisa Erasmus+ 2017, ki sta ravno tako še odprta, sredstva so še na razpolago!!!