Nova razpisa Erasmus+ 2022 za izmenjave pedagoškega in drugega osebja FVO v tujini

Nova razpisa Erasmus+ 2022 za izmenjave pedagoškega in drugega osebja FVO v tujini

Objavljena sta nova razpisa Erasmus+ 2022 za izmenjave pedagoškega osebja FVO (za namen poučevanja in za namen usposabljanja) ter pedagoškega in nepedagoškega osebja FVO (za namen usposabljanja) v tujini za obdobje od junija 2022 do konca julija 2024.

Več informacij:

Razpisa bosta odprta do porabe sredstev.

Še vedno se lahko prijavite tudi na razpise Erasmus+ 2020 in Erasmus+ 2021, ki so ravno tako še odprti, sredstva so še na razpolago!!!