Nova razpisa Erasmus+ 2021 za izmenjave pedagoškega in drugega osebja VŠVO v tujini

Nova razpisa Erasmus+ 2021 za izmenjave pedagoškega in drugega osebja VŠVO v tujini

Objavljena sta nova razpisa Erasmus+ 2021 za izmenjave pedagoškega osebja VŠVO (za namen poučevanja in za namen usposabljanja) ter pedagoškega in nepedagoškega osebja VŠVO (za namen usposabljanja) v tujini za obdobje od junija 2022 do konca oktobra 2023.

Več informacij:

Razpisa bosta odprta do porabe sredstev.

Še vedno se lahko prijavite tudi na razpise Erasmus+ 2019 in Erasmus+ 2020, ki so ravno tako še odprti, sredstva so še na razpolago!!!