Nova razpisa Erasmus+ 2020 za mednarodne izmenjave pedagoškega in drugega osebja VŠVO

Nova razpisa Erasmus+ 2020 za mednarodne izmenjave pedagoškega in drugega osebja VŠVO

Objavljena sta nova razpisa Erasmus+ 2020 za mednarodne izmenjave pedagoškega osebja VŠVO (za namen poučevanja in za namen usposabljanja) ter pedagoškega in nepedagoškega osebja VŠVO (za namen usposabljanja) za obdobje od junija 2020 do konca maja 2022.

Več informacij:

Razpisa bosta odprta do porabe sredstev.

Še vedno se lahko prijavite tudi na razpise Erasmus+ 2018 in Erasmus+ 2019, ki so ravno tako še odprti, sredstva so še na razpolago!!!