Nov Študentski svet VŠVO

Nov Študentski svet VŠVO

Volitve v Študentski svet VŠVO so potekale 14. in 15. 2. 2022 na daljavo,  preko sistema Election Runner.

Volitev se je udeležilo 52% volilnih upravičencev. Od teh jih je 96%  potrdilo kandidatno listo, 4% so bili proti.

18. 2. 2022 je bil na ustanovni seji konstituiran novi Študentski svet VŠVO v sestavi: Lucija Božijak (2. l.), Špela Hvastja (3. l.), Tiara Kaligaro (1. l.), Tjaša Kelc (2. l.), Maša Osojnik (1. l.), Matej Zabret (3. l.), Nuša Zvržina (1. l.), Ana Žagar (1. l. mag.).

Za predsednico ŠS je bila izvoljena Špelo Hvastja in za namestnico predsednice ŠS Lucijo Božijak.

Predstavnici študentov v Senatu VŠVO bosta Špela Hvastja in Lucija Božijak, predstavnik v Upravnem odboru Matej Zabret, v Komisiji za študentske zadeve Nuša Zvržina, v Komisiji za kakovost Katja Čeh, člani  Akademskega zbora pa bodo Špela Hvastja, Matej Zabret, Lucija Božijak, Tjaša Kelc, Tiara Kaligaro, Maša Osojnik in Ana Žagar.