Navodila za delo na VŠVO po 18.5. 2020

Navodila za delo na VŠVO po 18.5. 2020

Velenje, 15. 5. 2020

ŠTUDIJ IN DELO NA VISOKI ŠOLI ZA VARSTVO OKOLJA OD 18. 5. 2020 DALJE

Od 13. 5. 2020 je v veljavi nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki nam omogoča, da po 18. 5. 2020 začnemo z izvajanjem pedagoških obveznosti v prostorih visoke šole, vendar le za tisti del pedagoškega procesa, ki ga ni mogoče izvesti na daljavo. Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in sprejete sklepe Vlade RS ter priporočila Direktorata za visoko šolstvo objavljam naslednje navodilo:

 • Študijska programa se do konca študijskega leta 2019/20 na VŠVO v čim večji možni meri izvajata na daljavo (preko spleta).

Oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvajati preko spleta ali v prilagojeni obliki in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti in ki se lahko do nadaljnjega izvedejo ob fizični prisotnosti študentov v prostorih šole ali na drugih lokacijah, so:

 • individualno delo z mentorjem (npr. priprava diplomskega dela),
 • praktično usposabljanje v podjetjih/organizacijah, ki to omogočajo,
 • laboratorijske vaje,
 • preverjanje znanja v primerih, ko ga ni mogoče ustrezno nadomestiti z drugimi oblikami preverjanja.

Ob tem morajo biti zagotovljeni naslednji pogoji:

  • dovolj velika fizična razdalja (najmanj 1,5 m),
  • umivanje oz. razkuževanje rok,
  • ustrezna osebna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto dejavnosti (zaščitna obrazna maska, rokavice itd.),
  • razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor,
  • prezračevanje prostorov,
  • izvedba dejavnosti v najkrajšem možnem času,
  • oseba, odgovorna za izvedbo kontaktnih ur, mora pred pričetkom izvajanja dejavnosti jasno opozoriti, da so lahko prisotni le študenti brez simptomov bolezni oz. znakov akutne okužbe dihal, sicer morajo ostati doma oz. zapustiti prostore šole in se ravnati po znanih priporočilih (poklicati svojega oz. dežurnega zdravnika itd.),
  • VŠVO izdela ustrezne protokole za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom in za zagotavljanje varnosti pred okužbo ter s temi protokoli seznani vse zaposlene in študente.

Predavanja, seminarske vaje, zagovori diplom, zagovori praktičnega usposabljanja in preverjanja znanja se bodo torej še naprej izvajala spletno, po objavljenem urniku oz. razpisanih rokih. Fizična izvedba izpitov v prostorih VŠVO bo dovoljena le, če drugače ni mogoče kakovostno izvesti preverjanja znanja. O načinu opravljanja izpitov bodo študenti pravočasno obveščeni.

Referat za študentske zadeve, koordinator za praktično usposabljanje in mednarodna pisarna so vam na voljo po telefonu in elektronski pošti, po predhodni najavi tudi osebno.

Sklep stopi v veljavo takoj, uporabljati se začne od 18. 5. 2020 dalje in velja do preklica.

Direktor VŠVO:

doc. dr. Gašper Gantar