Naroèilo laboratorijskih halj in zašèitnih oèal

Naroèilo laboratorijskih halj in zašèitnih oèal

Vse študente 1. letnika, ki še niste naroèili zašèitne halje in oèala, ki so obvezna za laboratoriske vaje, prosimo, da to storite  v referatu VŠVO do petka 30. 10. 2009.

Skip to content